Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn

Có 84 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 06 năm 2022 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

(Tải File đính kèm)

643/CT-BGDDTVăn bảnadmin24-06-2022
2 Công văn số: 1399/LĐTBXH-VL của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Công Dịch vụ công Quốc gia.

(Tải File đính kèm)

1399/LĐTBXH-VLVăn bảnadmin17-05-2022
3 Chỉ thị số: 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất tượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

(Tải File đính kèm)

03/CT-TTgVăn bảnadmin17-05-2022
4 Quyết định số: 773/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 3 năm 2022 V/v ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.

(Tải File đính kèm)

773Văn bảnadmin23-03-2022
5 Quyết định số : 53/2021/QD-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về quy định giá hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

53Văn bảnadmin12-01-2022
6 Nghị quyết số : 26/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

26Văn bảnadmin11-01-2022
7 Công văn số:4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ

(Tải File đính kèm)

4491Văn bảnadmin31-12-2021
8 Công văn số: 3837/UBND-VX ngày 18 tháng 11 năm 2021 của UBND TP.HCM V/v tuyển dụng viên chức và bố trí nhân viên làm công tác y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non,phổ thông công lập.

(Tải File đính kèm)

3837Văn bảnadmin21-11-2021
9 Quyết định số: 3900/UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định tạm t các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

3900Văn bảnadmin17-11-2021
10 Công văn số: 3039/SGD-GDNCL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của V/v thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện công khai và việc tuyển dụng, sừ dụng, quàn lý giảo viên, nhiên viên trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

(Tải File đính kèm)

3039Văn bảnadmin08-11-2021
11 Quyết định số: 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về tặng bằng khen đối với cá nhân , tập thể thuộc Huyện Hóc Môn.

(Tải File đính kèm)

3568Văn bảnadmin20-10-2021
12 Quyết định số: 1907/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT TpHCM về cử Đoàn cán bộ quăn lý cơ sở giáo dục phổ thông côt cán tham dự bôi dưỡng Mô-đun 4 năm 2021 thực hiện Chương trình Giáo dục phô thông 2018

(Tải File đính kèm)

1097Văn bảnadmin20-10-2021
13 Công văn số: 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021 của Bộ Giáo Dục về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

(Tải File đính kèm)

4726Văn bảnadmin20-10-2021
14 Công văn số: 2749/SGD-TCCB ngày 13 tháng 10 năn 2021 của Sở GD-ĐT Tp HCM về hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

2749Văn bảnadmin17-10-2021
15 Quyết định Số: 1660/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

(Tải File đính kèm)

1660Văn bảnadmin07-10-2021
123456