Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn
Cập nhật : 15:0 Thứ năm, 15/7/2021
Lượt đọc: 55

Công văn số: 1234/GDĐT V/v phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 6 năm 2021

Số/Ký hiệu: 1234
Ngày ban hành: 15/7/2021
Ngày có hiệu lực: 15/7/2021
Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: V/v phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 6 năm 2021
File đính kèm:
File thứ 1: 1234signed_157202115540.pdf
Nội dung:

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY

 

LUẬT

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quoc hội, số 71/2020/QH14

 

BH: 16/11/2020

HL: 01/07/2021

 

 

2

Luật Thỏa thuận quốc tế của Quốc hội, số 70/2020/QH14

 

BH: 13/11/2020

HL: 01/07/2021

3

Luật Cư trú của Quốc hội, số 68/2020/QH14

 

BH: 13/11/2020

HL: 01/07/2021

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều cùa Quốc hội, số 60/2020/QH14

 

BH: 17/06/2020

HL: 01/07/2021

 

NGHỊ QUYẾT

 

1

Nghị quyết sổ 130/2020/QH14 của Quốc hội về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

BH: 13/11/2020

HL: 01/07/2021

 

PHÁP LỆNH

 

1

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có cồng với cách mạng

BH: 09/12/2020

HL: 01/07/2021

 

NGHỊ ĐỊNH

 

1

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội dốỉ với đối tượng bảo trợ xã hội

BH: 15/03/2021

HL: 01/07/2021

2

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

BH: 24/05/2021

HL: 10/07/2021

 

QUYÉT ĐỊNH

 

1

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định vê dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

BH: 22/04/2021

HL: 01/07/2021


Tin cùng chuyên mục

163