Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn

814 đường song hành ql22 khu phố 4 Thị trấn Huyện Hóc môn

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn

Địa chỉ:

814 đường song hành ql22 khu phố 4 Thị trấn Huyện Hóc môn

Điện thoại: 02838914065 Email: pgd.hocmon@moet.edu.vn