Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn
Thứ hai, 25/10/2021, 8:58
Lượt đọc: 1023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AZOTA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AZOTA

KHỞI TẠO, GIAO BÀI TẬP, NỘP BÀI, CHẤM BÀI TRỰC TUYẾN

(Dành cho cả Giáo viên và Học sinh)

-----oOo-----

Video Clip hướng dẫn khởi tạo và giao bài tập

 

Video Clip hướng dẫn học sinh làm bài và nộp bàigiáo viên chấm bài ngày trên ứng dụng Azota

Website: https://azota.vn/

A. PHẦN DÀNH CHO GIÁO VIÊN: (KHỞI TẠO, GIAO BÀI VÀ CHẤM BÀI)

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN AZOTA

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web Azota: azota.vn
 • Nhấn Đăng ký
 • Chọn Tôi là giáo viên
 • Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể bỏ qua bước điền Email)
 • Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục để nhập OTP là đăng ký tài khoản Azota thành công.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web Azota: azota.vn

Bước 2: Nhấn Đăng ký

Nhấn Đăng ký

Nhấn Đăng ký

Bước 3: Chọn Tôi là giáo viên

Chọn Tôi là giáo viên

Chọn Tôi là giáo viên

Bước 4: Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể bỏ qua bước điền Email)

Nhấn Đăng ký

Nhấn Đăng ký

Bước 5: Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục để nhập OTP là đăng ký tài khoản Azota thành công.

Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục

 

II. HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI, GIAO BÀI TẬP CHO HỌC SINH

1. Hướng dẫn nhanh

 • Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học > Chọn mục Thêm lớp > Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp
 • Chọn Thêm học sinh > Chọn nhập từ file Excel > Nhấn vào mục Chưa có file được chọn
 • Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận > Ra màn hình chính chọn Bài tập hoặc Đề thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh
 • Chọn Trường học nơi mình đang giảng dạy sau đó nhấn Lưu > Nhấn Tạo bài tập
 • Nhập tên bài tập, hạn nộp > Click vào mục Thêm file bài tập > Chọn file bài tập trên máy tính và nhấn Open
 • Tick chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học

Chọn mục Học sinh

Chọn mục Học sinh

Bước 2: Chọn mục Thêm lớp

Chọn mục Thêm lớp

Chọn mục Thêm lớp

Bước 3: Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

Bước 4: Chọn Thêm học sinh

Chọn Thêm học sinh

Chọn Thêm học sinh

Bước 5: Chọn nhập từ file Excel (Nếu không có file danh sách học sinh Excel, thầy cô có thể điền tên từng học sinh vào ô)

Chọn nhập từ file Excel

Chọn nhập từ file Excel

Bước 6: Nhấn vào mục Chưa có file được chọn

Nhấn vào mục Chưa có file được chọn

Nhấn vào mục Chưa có file được chọn

Bước 7: Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận

Chọn file danh sách học sinh

Chọn file danh sách học sinh

Bước 8: Ra màn hình chính chọn Bài tập hoặc Đề thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh

Ra màn hình chính chọn Bài tập

Ra màn hình chính chọn Bài tập

Bước 9: Chọn Trường học nơi mình đang giảng dạy sau đó nhấn Lưu

Chọn Trường học

Chọn Trường học

Bước 10: Nhấn Tạo bài tập

Nhấn Tạo bài tập

Nhấn Tạo bài tập

Bước 11: Nhập tên bài tập, hạn nộp (nếu có), click vào mục Thêm file bài tập

Nhập tên bài tập, hạn nộp

Nhập tên bài tập, hạn nộp

Bước 12: Chọn file bài tập trên máy tính và nhấn Open

Chọn file bài tập trên máy tính

Chọn file bài tập trên máy tính

Bước 13: Tick chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong. Giáo viên có thể tick chọn các tuỳ chọn như: yêu cầu đăng nhập để nộp hoặc không hiển thị điểm số.

Tick chọn lớp muốn giao bài

Đánh dấu chọn lớp muốn giao bài > chọn Lưu

III. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI TẬP CỦA HỌC SINH

Bước 1: Sau khi thầy cô giao bài tập, nếu có học sinh nộp bài, thầy cô sẽ xem được bao nhiêu học sinh đã nộp. Để chấm bài, thầy cô click chọn DS nộp bài

Click chọn DS nộp bài

Click chọn DS nộp bài

Bước 2: Nhấn vào nút Chấm bài bên cạnh tên học sinh

Nhấn vào nút Chấm bài

Nhấn vào nút Chấm bài

Bước 3: Thầy cô sẽ xem được bài làm học sinh và chấm bài cho học sinh.

 • Để chấm câu đúng, thầy cô click 1 chạm vào phần làm.
 • Để chấm sai, thầy cô click 2 chạm vào phần sai.
 • Để chỉnh sửa, thầy cô click chọn 2 lần vào đáp án cần sửa.

Thầy cô sẽ xem được bài làm học sinh và chấm bài cho học sinh

Thầy cô sẽ xem được bài làm học sinh và chấm bài cho học sinh

Bước 4: Sau khi chấm xong, hệ thống sẽ tự tính điểm cho thầy cô dựa trên số câu đúng, sai. Thầy cô có thể chỉnh điểm số theo ý và nhập lời phê.

Chỉnh điểm số theo ý và nhập lời phê

Chỉnh điểm số theo ý và nhập lời phê

Bước 5: Thầy cô nhấn Lưu dữ liệu

Thầy cô nhấn Lưu dữ liệu

Thầy cô nhấn Lưu dữ liệu

Bước 6: Nhấn OK để hoàn tất chấm bài trên Azota.

Nhấn OK để hoàn tất chấm bài trên Azota

Nhấn OK để hoàn tất chấm bài trên Azota

 

B. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH: (NỘP BÀI TẬP VÀ XEM BÀI TẬP)

I. SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

1. Hướng dẫn nhanh

 • Nhấn vào links bài tập mà thầy cô giao.
 • Nhấn vào mục Đề kiểm tra.
 • Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file.
 • Nhấn nút tròn màu trắng để chụp ảnh > Chọn OK.
 • Sau khi gửi file bài làm xong, nhấn nút Nộp bài.
 • Vào lại link bài tập và chọn Xem chi tiết kết quả.
 • Xem điểm và nhận xét của thầy cô.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Nhấn vào links bài tập mà thầy cô giao để mở bài tập trên app Azota.

Nhấn vào link bài tập

Nhấn vào link bài tập

Bước 2: Tiếp theo, nhấn vào mục Đề kiểm tra để xem bài kiểm tra được giao.

Nhấn vào mục Đề kiểm tra

Nhấn vào mục Đề kiểm tra

Bước 3: Sau khi làm bài trên giấy, học sinh chọn mục Chụp ảnh để chụp hình bài làm hoặc nhấn Chọn file để tải file (ảnh, video, audio hoặc pdf) bài làm lên.

Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file

Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file

Bước 4: Nhấn nút tròn màu trắng để chụp ảnh > Chọn OK để gửi bài lên.

Nhấn nút tròn màu trắng để chụp ảnh và chọn OK

Nhấn nút tròn màu trắng để chụp ảnh và chọn OK

Bước 5: Sau khi gửi file bài làm xong, hãy nhấn nút Nộp bài bên dưới để hoàn tất.

Nhấn nút Nộp bài

Nhấn nút Nộp bài

Bước 6: Sau khi nộp bài tập, bạn có thể xem kết quả bằng cách vào lại link bài tập và chọn Xem chi tiết kết quả. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy điểm và nhận xét của thầy cô về bài làm của bạn hiện ra như hình bên dưới.

Chọn Xem chi tiết kết quả để xem điểm và nhận xét của thầy cô

Chọn Xem chi tiết kết quả để xem điểm và nhận xét của thầy cô

II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH

1. Hướng dẫn nhanh

 • Nhấn vào links bài tập mà thầy cô giao.
 • Chọn tên của bạn để báo danh cho giáo viên.
 • Khi thấy ứng dụng hiện lên thông báo Bạn có chắc chắn chọn..., hãy nhấn Xác nhận
 • Nhấn vào file Bài tập... để xem bài kiểm tra được giao.
 • Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file > Nhấn nút Nộp bài.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Nhấn vào link bài tập mà thầy cô giao để mở bài tập trên app Azota.

Nhấn vào link bài tập

Nhấn vào link bài tập

Bước 2: Tiếp theo, chọn tên của bạn để báo danh cho giáo viên.

Chọn tên của bạn

Chọn tên của bạn

Bước 3: Khi thấy ứng dụng hiện lên thông báo Bạn có chắc chắn chọn..., hãy nhấn Xác nhận

Nhấn Xác nhận

Nhấn Xác nhận

Bước 4: Bạn hãy nhấn vào file Bài tập... để xem bài kiểm tra được giao.

Nhấn vào file Bài tập...

Nhấn vào file Bài tập...

Bước 5: Nhấn mục Chọn file để tải file (ảnh, video, audio hoặc pdf) bài làm lên > Nhấn nút Nộp bài.

Lưu ý: Học sinh nên chụp ảnh bài làm bằng điện thoại sau đó chuyển file, ảnh từ điện thoại sang máy tính.

Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file và nhấn nút Nộp bài

Chọn mục Chụp ảnh hoặc Chọn file và nhấn nút Nộp bài

------------------------------

Cảm ơn đã theo dõi bài viết

Admin

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: VP

164