Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hóc Môn

Điạ chỉ: 814 Đường Song hành QL 22 Khu Phố 4 Thị Trấn Hóc Môn

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGUYỄN VĂN HIỆP
NGUYỄN VĂN HIỆP

Vị trí công tác: Trưởng Phòng Giáo Dục

Điện thoại cơ quan: 02838914065

Điện thoại riêng: 0903764031

Email liên lạc: tpgd.hocmon@moet.edu.vn

PHÓ PHÒNG THCS

MAI HỒNG THANH
MAI HỒNG THANH

Vị trí công tác: Phó Trưởng Phòng GDĐT

Điện thoại cơ quan: 02838914065

Điện thoại riêng: 0935222816

Email liên lạc: ptpgdthcs.hocmon@moet.edu.vn

PHÓ PHÒNG TIỂU HỌC

NGUYỄN ANH TUẤN
NGUYỄN ANH TUẤN

Vị trí công tác: Phó Bí Thư Chi Bộ-Phó Trưởng Phòng GDĐT

Điện thoại cơ quan: 02838914065

Điện thoại riêng: 0908785977.

Email liên lạc: ptpgdth.hocmon@moet.edu.vn

PHÓ PHÒNG MẦM NON

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Vị trí công tác: Phó Trưởng Phòng GDĐT

Điện thoại cơ quan: 02838914065

Điện thoại riêng: 0907702802

Email liên lạc: ptpgdmn.hocmon@moet.edu.vn